Monday, August 24, 2009

Pura Sila Yukti

Pura Sila Yukti merupakan pura sungsungan jagat.Dari berbagai penjuru
umat Hindu selalu datang untuk menghaturkan sesajen,Ciri
umat Hindu bakti terhadap Ida Sangyang Widhi Wasa.
Pura Sila Yukti terdapat di bagian timur pulau Bali.
Yang berdekatan dengan pelabuhan Padangbai.
Panorama alam di sekeliling Pura sangat menawan,karena itu
banyak juga wisatawan dari berbagai manca negara datang untuk menyaksikan
panorama alam disekitar Pura.Panorama alam yang dikelilingi laut dan pegunungan.

Info : gusseka82@yahoo.com
Gambar Lain : klik here

No comments:

There was an error in this gadget

Klik to Info :

There was an error in this gadget