Wednesday, November 18, 2009

Kawitan Sembahyang


Kawitan Warga Sari - Pendahuluan sembahyang


 1. Purwakaning angripta rumning wana ukir.
  Kahadang labuh. Kartika penedenging sari.
  Angayon tangguli ketur. Angringring jangga mure.

 2. Sukania harja winangun winarne sari.
  Rumrumning puspa priyaka, ingoling tangi.
  Sampun ing riris sumar. Umungguing srengganing rejeng
Pangayat - Menghaturkan sajen
Kidung Warga Sari


 1. Ida Ratu saking luhur. Kawula nunas lugrane.
  Mangda sampun titiang tanwruh. Mengayat Bhatara mangkin.
  Titiang ngaturang pajati. Canang suci lan daksina.
  Sami sampun puput. Pratingkahing saji.

 2. Asep menyan majagau. Cendana nuhur dewane,
  Mangda Ida gelis rawuh. Mijil saking luhuring langit.
  Sampun madabdaban sami. Maring giri meru reko.
  Ancangan sadulur, sami pada ngiring.

 3. Bhatarane saking luhur. Nggagana diambarane.
  Panganggene abra murub. Parekan sami mangiring.
  Widyadara-widyadari, pada madudon-dudonan,
  Prabhawa kumetug. Angliwer ring langit.

No comments:

There was an error in this gadget

Klik to Info :

There was an error in this gadget